Geschiedenis

Het gebouw

De Koornbeurs staat in een van de eerste bewoonde delen van Delft. In deze buurt bevinden zich de belangrijkste monumenten van Delft, waar de Koornbeurs, volgens monumentenzorg, ook deel van uitmaakt. Met de bouw van de Koornbeurs is begonnen in 1295. In dat jaar staat de graaf die aan de Camaretten resideerde, het terrein en het recht op de vlees- en vishandel af tegen een erfhuur van 2,5 schelling per jaar. Dit geeft aanleiding tot de bouw van de kelder, waar later de vlees- en lakenhal gebouwd wordt. Ook de visbanken, naast de Koornbeurs gelegen, dateren van deze tijd.

Na de stadsbranden van 1650 wordt er een stenen hal gebouwd, waar vanaf dat moment alleen de vleeshandel plaatsvindt. De lakenhandel is rond die tijd zover uitgegroeid, dat uitgekeken moest worden naar een nieuwe locatie. Het is niet bekend wie de stenen hal heeft ontworpen, maar er is in ieder geval gekozen voor een strakke, sobere constructie volgens de Dorische bouworde.

In de 19e eeuw wordt het door verbeterde hygiënische omstandigheden mogelijk vlees in slagerijen te verkopen. Hierdoor verliest het gebouw de functie van vleeshal en ontmoetingscentrum. Een nieuwe functie dient zich echter al snel aan. De Koornbeurs vond tot die tijd plaats onder een overdekte brug over de binnenwatersloot. Nadat de vleeshandel uit het gebouw is verdwenen, wordt haar plaats overgenomen door de korenbeurs. Vanaf dat moment staat het gebouw bekend als de Koornbeurs.

Rond 1920 gaat de hal, zonder kelder, dienst doen als eier- en paardenmestveiling. De kelder was aan het begin van deze eeuw niet bruikbaar omdat zij constant onder water stond. Een seizoen is getracht de kelder te gebruiken als champignonkwekerij, maar nachtvorst maakte een eind aan deze onderneming. Tot de Tweede Wereldoorlog heeft het gebouw onder andere nog dienst gedaan als fietsenstalling.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het gebouw gebruikt als bunker. Hiervoor werd in de kelder een betonnen vloer gestort en werd er rond de stenen sokkel een betonnen verstevigingsconstructie aangelegd. Een van de kelderdeuren werd afgesloten en de andere verbouwd tot een gang met twee deuren. De deur aan de straatzijde is bedoeld om explosies te weerstaan en de binnendeur was ooit gasdicht. Tot op heden heten deze deuren binnen de vereniging nog de bom- en gasdeur.

Hoewel de verbouwing nog voor de bezetting heeft plaatsgevonden door de burgerbescherming, heeft het gebouw tijdens de bezetting dienst gedaan voor de Duitsers.

De vereniging, in de vorm van de reformatorische studenten vereniging SSRD, vestigde zich in 1945 in het gebouw. In het begin beschikte zij alleen over de kelder, maar na het verdwijnen van de eier- en paardenmestveiling in 1958 ging het hele gebouw naar de SSRD.

De vereniging

In 1912 is in Delft een afdeling van de gereformeerde studentenvereniging Societas Studiosorum Reformatorum opgericht. Na de Tweede Wereldoorlog kreeg de SSRD de beschikking over de kelder als eigen sociëteit, de Koornbeurs. Door deze eigen plek kreeg de vereniging meer het karakter van een studentengezelligheidsvereniging. In 1963 splitste het meest gereformeerde deel, de CSR, zich af. Dit gedeelte was het niet eens met het idee om gemengd te gaan dansen.

Begin jaren zeventig besloot de vereniging dat de starre splitsing tussen studenten en andere jongeren niet meer in de tijd en het gevoel van de vereniging paste. Niet studerende jongeren werden ook tot de vereniging toegelaten, wat in 1979 bekrachtigd wrd door de naamswijziging van SSRD naar jongerenvereniging SSRD.

Op affiches in de jaren tachtig werd steeds meer van de naam van het gebouw gebruik gemaakt en in 1992 werd de naam van de vereniging gewijzigd in Open JongerenVereniging De Koornbeurs. De term 'open' is toegevoegd omdat het beleid van de vereniging zich steeds meer toespitste op het organiseren van zo veel mogelijk voor iedereen toegankelijke activiteiten.

Een aantal activiteiten is in heel Delft en omstreken bekend. Het poppodium en de culturele activiteiten worden goed bezocht. Er hebben de laatste decennia regelmatig voorstellingen plaats gevonden op het gebied van toneel, dans, cabaret en poëzie. Er zijn in de Koornbeurs diverse tentoonstellingen, discussieavonden, benefietfestivals, antiracismeactiviteiten, schrijverslezingen en filmvoorstellingen georganiseerd. Ook de disco's, die twee keer in de week worden gehouden, kunnen rekenen op grote belangstelling.

Een andere karakteristieke activiteit van de Koornbeurs is de eettafel. Elke werkdag staat een tiental vrijwilligers klaar om verschillende eters te bedienen. Veel van deze klanten komen al vele jaren in de Koornbeurs en zijn op die manier zeer betrokken bij de vereniging.

Bij een groot aantal activiteiten komt veel organiseer- en uitvoerwerk kijken. Dit werk geschiedt altijd op vrijwillige basis door de leden. Voor veel van deze leden heeft de Koornbeurs ook een opleidingsfunctie. Zo leiden wij bijvoorbeeld eigen geluids- en lichtmensen op. De verbondenheid van de vereniging met het gebouw wordt benadrukt door het overnemen van haar naam. De Koornbeurs, van oudsher een ontmoetingsplaats, behoudt deze functie, zelfs voor niet-leden, die door open activiteiten aangetrokken worden en er toe bijdragen dat de binnenstad haar functie als centrale plaats behoudt.

Inloggen ::

Monument

Elk jaar op Open Monumentendag kun je een uitgebreide historische rondleiding krijgen in ons pand!