Het gebouw was bij de aankoop anno 2004 weliswaar technisch in goede staat, maar hiermee is alles gezegd. Alle zichtbare elementen vertoonden het verwoestende werk van de tand des tijds.
Een opsomming van de schade aan één van Delfs meest waardevolle monumenten stemt somber: zuuraantasting van het natuursteen, verregaande verroesting van ankers, lekkende dakgoten en
zelfs verkeerd uitgevoerde reparaties zijn maar een paar voorbeelden van de onderdelen die restauratie behoeven. Met behulp van subsidies die wij hebben gekregen van een aantal fondsen hebben wij al veel kunnen
bereiken sinds wij het pand hebben gekocht. Hieronder een overzicht van de afgerondde restauraties sinds 2004:

       
            

2005  Restauratie voorgevel en zijgevel en enkele werkzaamheden aan het  dak en de kelderentree
2006  Restauratie van de trappetjes aan de voorkant en aanbreng van nieuwe horens op de stierenkoppen
2007 Restauratie van delen van de dakgoten en onderliggende constructie
2008  Aanbrengen anti-graffiti coating en restauratie van het hemelwaterafvoer en de dakbekleding

Voor de komende jaren staan de volgende projecten op de planning:

2009 Onderhoud aan de riolering en vervanging van de voordeur
2010 Klein onderhoud schilderwerk
2011 Onderhoud aan binnenwerk constructie
2013 Restauratie van de achtergevel en groot onderhoud schilderwerk


Stichting Onderhoud van de Koornbeurs is erg blij met de financiele steun die zij heeft gekregen van een aantal fondsen om de bovenstaande restauratieprojecten te kunnen betalen. De volgende fondsen hebben hieraan bijgedragen:

Bouwfonds Cultuurfonds

M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting

DVR Stichting

Van der Mandele Stichting

ANWB fonds

Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten

 

StOK
Postbus 2914
2601 CX Delft
giro 7660791