Eindelijk is er dan de mogelijkheid donateur te worden! Als je je niet echt lid meer voelt, maar wel het onderhoud van Koornbeurs wilt steunen, dan kan dat nu. Meld je als donateur. Ook als je nooit lid bent geweest van o.j.v. de Koornbeurs, maar wel graag ons wil steunen bij de restauratie van dit prachtige pand in het centrum van Delft.

Als donateur krijgt je 2 maal per jaar een nieuwsbrief waarin je op de hoogte wordt gehouden van de restauraties en andere belangrijke gebeurtenissen rondom de Koornbeurs. Ook wordt er elk jaar in het laatste weekend van Augustus een donateursactiviteit georganiseerd. Een leuke gelegenheid om oude vrienden weer een keer terug te zien op de Koornbeurs.

Eenmalige donaties zijn natuurlijk ook welkom en deze kunt u overmaken op: gironummer 7660791 t.n.v. "Stok" te Delft. Als u donateur wilt worden, stuur ons dan een email op donateurs@koornbeurs.nl of schrijf naar:

StOK
Postbus 2914
2601 CX Delft

giro 7660791

StOK
Postbus 2914
2601 CX Delft
giro 7660791