Om het belang van de restauratie van de Koornbeurs te onderstrepen hebben de volgende mensen, die direct danwel indirect met ons te maken hebben, hun steun toegezegd aan de restauratie van de Koornbeurs:

mr. H.M.C.M. van Oorschot
burgemeester van Delft

dhr. W. Aalbers
directeur stichting Delfia Batavorum

dhr. M.F. Scheijgrond
directeur Zuidhollandse Popunie

prof. dr. ir. JT Fokkema
rector magnificus TU Delft

dhr. Paul Roos
directeur caberetfestival Cameretten

StOK
Postbus 2914
2601 CX Delft
giro 7660791