September 2010
Op 11 en 12 september is het week Open Monumentendag. Op beide dagen is de Koornbeurs opengesteld voor alle belangstellenden. Gratis rondleidingen worden verzorgd en ook drinken en lunch zijn verkrijgbaar.  

Zomer 2010
Gedurende de zomer is onze huurder OJV de Koornbeurs druk bezig geweest met het verbouwen van de grote zaal op de begane grond. Met een volledig nieuwe laag verf is de zaal nu nog beter uitgerust om in te spelen op de behoeften van deze tijd. Met zulke aanpassingen zal de Koornbeurs nog jaren lang haar functie als ontmoetingsplaats in Delft kunnen blijven vervullen. 

Juni 2010
Vanwege graffiti op een van de achterdeuren en slijtage aan de gasdeur is er afgelopen weekend hard gewerkt door een aantal StOK-leden om een mooie nieuwe laag verf aan te brengen. Ook is achterstallig verfwerk aan een kozijn op zolder direct aangepakt. 

Maart 2010
Sinds oktober heeft de ventilatiemotor ons slapeloze nachten (en vooral vroeg opstaan om monteurs te ontvangen) opgeleverd. De lagering van de as van de motor was namelijk versleten en dit zorgde voor een enorm bonkend geluid dat uit de motor kwam. Helaas was het na elke reparatie binnen een aantal weken alweer raak en was er weer iets anders kapot in de verwarming en ventilatie installatie. Compleet vervangen van de installatie was helaas nog niet mogelijk, maar gelukkig is vorige week de laatste monteur geweest en lijken de problemen nu opgelost. 

November 2009
Op 19 november 2009 was de Koornbeurs 5 jaar in het bezig van de StOK. Natuurlijk was dat een goede aanleiding om een feestje te vieren en dat hebben we dan ook gedaan. Op het feest waren een groot aantal (oud) leden van de StOK en de C’98 aanwezig die nog goed weten hoeveel moeite het heeft gekost om het pand ook daadwerkelijk te kunnen kopen van de gemeente. Deze hele geschiedenis is op deze avond ook nog uitgebreid verteld door de toemalige voorzitter van de StOK, Steven Prins. 

Na een heerlijk diner zijn er op de avond nog tot diep in de nacht herinneringen opgehaald aan vroeger en mooie plannen gemaakt voor de toekomst. Al met al een zeer geslaagd feest en we hopen over 5 jaar nog meer nieuwe donateurs en andere belangstellenden te mogen ontvangen.

September 2009
In September was het weer Open Monumentendag met als thema ‘Op de kaart’ Traditiegetrouw was ook de Koornbeurs het hele weekend open voor publiek. Vanwege het miezerige weer hebben we het bezoekersaantal van 2008 niet kunnen overtreffen. Toch hebben we meer dan 1100 bezoekers mogen verwelkomen in het weekend. Nieuw dit jaar waren de informatieborden die door het hele gebouw verspreid stonden om bezoekers op interessante feitjes te wijzen. Voor de kinderen waren er puzzels gemaakt van een oude kaart van Delft en foto’s van de Koornbeurs.

 

Februari 2009
De Koornbeurs is dit jaar gekozen als onderwerp voor een project van studenten Bouwkunde aan de TU. De studenten zullen gedurende de komende maanden details van de constructie bekijken en uitzoeken hoe deze het beste behouden kunnen blijven. Ook zullen zij aandacht besteden aan de historie van het pand. Wij zijn erg blij op deze manier meer mensen met ons pand kennis te laten maken en zijn erg benieuwd naar de bevindingen van deze studenten.

November 2008
Aannemersbedrijf Huurman is begonnen met het onderhoud aan de dakconstructie en de hemelwaterafvoer.

Maart 2008
Nadat de StOK de oplevering van de restauratie door Huurman geaccepteerd had, is er niet lang stilgezeten. Zo hebben we Architectenbureau Veldman de meerjaren onderhoudsplanning, die ze voor de afgelopen restauratie al hadden gemaakt, laten actualiseren voor de komende tien jaar. Dit om prioriteiten op het gebied van onderhoud door een deskundige instantie te laten vaststellen, inclusief een realistische inschatting van de te verwachten kosten.
De prioriteiten zijn:
2009 - Onderhoud aan riolering en restauratie van het deel van het gebouw, dat onder het maaiveld ligt
2010 – Klein onderhoud schilderwerk
2011 – Onderhoud binnenwerk constructie
2013 – Restauratie achtergevel en groot onderhoud schilderwerk

Januari 2008
In februari 2007 werden we er door Architectenbureau Veldman op gewezen dat het de moeite waard kan zijn om Brim-subsidie aan te vragen voor de restauratie van de achtergevel in 2013. Sindsdien zijn we druk bezig geweest met uitzoekwerk en de aanvraag, die in september binnen moest zijn. In december kregen we uitsluitsel dat we voor de komende zes jaar 20.000 euro subsidie krijgen.

Oktober 2007
Het was erg druk met monumentendag, zaterdag waren er ongeveer 650 mensen en zondag zelfs 700. Dit jaar hebben we voor kinderen een fotospeurtocht gemaakt, waarbij ze verschillende plaatjes moesten zoeken in het hele gebouw. Deze speurtocht viel zeer inde smaak, dus dat is zeker voor herhaling vatbaar. Er is € 113,05 gedoneerd.

September 2007
In 2007 zijn de leuningen aan de voorkant stevig vast gezet en is er een duivenwering geplaatst op de riggel onder het  timpaan.
Dat er onderhoud aan het dak nodig was, wisten we zelf ook al. Daarom hadden we hierover al contact gehad met Huurman en voordat de onderhoudsplanning goed en wel binnen was, stonden er al weer bouwvakkers op ons dak. Bij de vorige restauratie is er voornamelijk aandacht besteed aan delen van het gebouw, die zichtbaar zijn vanaf de straat.
Bij dit onderhoud ging de aandacht vooral uit naar het deel van het dak tussen de twee beuken en aan de Noordoost gevel. Hierbij is onder andere de bekleding van de goten, inclusief waar nodig de bodem van de goten, vervangen en zijn de ventilatiedoorvoeren (‘schoorstenen’) gerepareerd of vervangen. Toen de goten open lagen is natuurlijk ook onderzocht of de onderliggende constructies nog in goede staat verkeren. Bij deze kunnen we vermelden, dat het dak weer helemaal waterdicht is en in de nabije toekomst geen groot onderhoud nodig heeft. Voorlopig hebben we dus geen last van hemelwater dat  vanaf boven de Koornbeurs inloopt.

Nu is de restauratie van 2005 klaar, maar aangezien de voorgevel aantoonbaar geschilderd is geweest, ligt het herstellen van deze verflaag in het verlengde van de restauratie. Het uitgangspunt van de restauratie was het zoveel mogelijk in de oude staat herstellen van de gevels, in het bijzonder de zandstenen voorgevel. Hierbij hoort dus ook het verven van de zandstenen voorgevel. Een onderzoek naar de exacte dekking, samenstelling en kleur van de verflaag is hiervoor noodzakelijk. De StOK zal eerst op zoek gaan naar subsidies en fondsen om de aanzienlijke onderzoekskosten te dekken. Nadat de resultaten van het onderzoek bekend zijn, zullen deze bij de aanvraag van een vergunning voor het schilderproject aan de Welstandscommissie worden gepresenteerd. Ook Monumentenzorg zal worden betrokken bij dit project. Na verkrijgen van de vergunning kan de StOK overgaan tot het aanbrengen van een zorgvuldig gekozen verflaag, na advies en onder begeleiding van een erkend schildersbedrijf, met ervaring met het schilderen van zandsteen.

Op 18 november is de restauratie feestelijk afgesloten met een borrel en een feest. De werkzaamheden waren echter nog niet klaar. Het werk aan de natuurstenen trappen aan de voorkant werd uitgesteld tot na de winter. Daarna zijn de leuningen van de trappen nog vastgezet en geverfd om de restauratie te voltooien.

De restauratie is nu werkelijk begonnen. Eén juni zijn de werkzaamheden begonnen. Na het opbouwen van de stijger is het echte werk van start gegaan. De werkzaamheden zullen ongeveer duren tot halverwege oktober. Op de pagina's over de restauratie zullen wij regelmatig foto's en updates plaatsen over de voortgang.

Op 30 december viert O.J.V. de Koornbeurs de aankoop van het gebouw met een feest voor alle leden en oud-leden van de huidige vereniging en haar voorloper S.S.R.D. Er is een borrel met een lopend buffet en aansluitend een discofeest. Alle leden hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen.

Bent u oud-lid van S.S.R.D. of van de O.J.V. en wilt u de aankoop van het pand samen met ons meevieren? Stuurt u dan een email naar aankoopfeest (at) koornbeurs.nl of een kaartje naar Aankoopfeest, Postbus 3131, 2600 DC Delft. U kunt ook bellen met het dagelijks bestuur via 015-2124742

Stok heeft inmiddels haar keuze laten vallen op aannemingsbedrijf Huurman B.V. uit Delft om de restauratie te laten uitvoeren. Dit bedrijf heeft veel ervaring met restauratie van monumentale panden in Delft en heeft in de Koornbeurs eerder naar tevredenheid werkzaamheden verricht. De planning van de restauratie wordt begeleid door Monumentenzorg.

Op 19 november hebben StOK en de gemeente Delft op feestelijke wijze de overdracht van de Koornbeurs getekend. Wethouder Rik Grashof van Grondzaken hoogstpersoonlijk tekende de notariele akte namens de gemeente. Daarna werd door de wethouder en de StOK voorzitter, in het bijzijn van een groot aantal leden en uitgenodigde betrokkenen, een spandoek aan de voorgevel onthuld. Hiermee is de overdracht en het begin van de restauratie ingeluid. Daarna werd de overdracht met een borrel beklonken.

Op 13 september jl. nam de Koornbeurs deel aan de Open Monumentendag, met het thema verdediging. De StOK had een tentoonstelling over het gebouw en het restauratieproject ingericht en er werden rondleidingen verzorgd door leden van de StOK en o.j.v. de Koornbeurs. Vele bezoekers hebben de tentoonstelling bezocht, vele vragen gesteld en de monumentendag voor ons tot een succes gemaakt.

Onlangs heeft de van der Mandelestichting een bedrag van € 3000,- toegekend aan Stichting Onderhoud de Koornbeurs ten behoeve van de restauratie van het pand. Deze stichting draagt bij aan de verzorging van stad, landschap en het behoud van de architectonische schoonheid. Met de toekenning van deze subsidie is de restauratie weer een stapje dichterbij gekomen.

Dixxo Herman actie brengt ruim € 700,- op. Afgelopen vrijdag was de traditionele koninginnedag Dixxo Herman in het thema van de aankomende restauratie van de Koornbeurs. Twintig procent van de drankomzet is direct ten goede gekomen aan de restauratie. Tevens was het mogelijk een “broodje StOK” te kopen. De broodjes hamburger, hot dog en kaassoufflé vonden gretig aftrek. Al met al hebben de bezoekers van Dixxo Herman de restauratie van het pand weer een stukje dichterbij gebracht.

Ten behoeve van de restauratie van ons mooie pand heeft het Bouwfonds Cultuurfonds ons een subsidie toegezegd van maar liefst EUR 20.000,- !

De StOK heeft de start van de restauratie moeten uitstellen van mei naar september. Dit in verband met de vertraagde besluitvorming rond de aankoop.

De tentoonstelling was een groot succes. Hier zijn enkele foto's te vinden van de opening.

Hier vindt u een artikel uit de Delft op Zondag naar aanleiding van de tentoonstelling.

Stichting Onderhoud van de Koornbeurs organiseert van zaterdag 21 februari tot en met 27 februari een tentoonstelling over de vereniging en het gebouw in het verleden, het heden en de toekomst. Deze tentoonstelling zal ingericht worden op de hoge entresol in de eetzaal. U bent van harte welkom om deze tentoonstelling te komen bezichtigen en zo informatie over de vereniging en de restauratie op te doen.

De tentoonstelling zal vier hoofdthema’s bevatten. Deze onderwerpen zijn achtereenvolgens: De geschiedenis van het rijksmonument, de activiteiten van O.J.V. de Koornbeurs, Stichting Onderhoud de Koornbeurs, de restauratie van het monumentale pand. Er zal tijdens de openingstijden van de tentoonstelling altijd iemand van Stichting Onderhoud van de Koornbeurs aanwezig zijn om eventuele vragen te beantwoorden.

De tentoonstelling wordt gehouden van zaterdag 21 februari tot en met vrijdag 27 februari. In het weekend is de tentoonstelling geopend van 12.00 tot en met 18.00 en doordeweeks kunt u de tentoonstelling bezoeken tussen 17.00 en 21.00.

Zondagochtend 11 januari om 9.45 komen Steven Prins en Leonie Zeestraten, de voorzitter en secretaris van de stichting op Stadsradio Delft in het programma 'Wakker zonder wekker'. Zij zullen dan praten over de Koornbeurs in het algemeen en de aankoop en restauratie van het pand in het bijzonder. De frequentie van stadsradio delft is 106.3 FM.

Onze website is online! Het is ons streven om zoveel mogelijk informatie te verstrekken over de geschiedenis, de aankoop en de restauratie van ons pand. Deze site wordt een verzamelplaats van alles wat met het gebouw te maken heeft. Heeft u bijdragen? Oude foto's? Bouwtekeningen? Alles is welkom!

Teneinde interesse te wekken van de Delftse bevolking heeft Stichting Onderhoud van de Koornbeurs een leaflet samengesteld en in dertigduizendvoud laten verspreiden door de stad. Op moment van schrijven, vrijdag 28 november, zijn de flyers net binnen. Ieder huis kan dit informatief mini-boekje een dezer dagen op de deurmat verwachten.

op zaterdag 13 september jl. heeft de OpenMonumentendag plaatsgevonden. Net als ieder jaar was de Koornbeurs een voorname trekpleister. Onze kundige rondleiders hebben meer dan 300 personen rondgeleid in ons pand! Natuurlijk vonden de gratis thee, koffie en koekjes evenredig aftrek. Wilt u een rondleiding? email stok@koornbeurs.nl voor een afspraak!

U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. U wordt dan op de hoogte gehouden van belangrijke ontwikkelingen aangaande de aankoop en restauratie van de Koornbeurs.

StOK
Postbus 2914
2601 CX Delft
giro 7660791